Proiect

CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA CLĂDIRII MONUMENT „CAZINOUL BĂILOR” CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN CENTRUL MUZEAL „CAZINOUL BĂILOR”

FONDUL BISERICESC ORTODOX ROMÂN AL BUCOVINEI, Municipiul Suceava, str. Ion Voda Viteazul, nr. 2, Judeţul Suceava, a semnat în luna decembrie 2017, Contractul de Finanţare pentru proiectul CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA CLĂDIRII MONUMENT „CAZINOUL BĂILOR” CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN CENTRUL MUZEAL „CAZINOUL BĂILOR”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totală a proiectului este 26.935.433,18 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 22.528.454,69 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului a urmarit creşterea interesului vizitatorilor pentru patrimoniul istoric şi cultural din staţiunea balneoclimaterică Vatra Dornei prin promovarea resurselor şi tradiţiilor locale în ideea valorificării superioare a potenţialului turistic, prin acţiuni care să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a zonei şi implicit a calităţii individuale a locuitorilor săi.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. OS 1 – Consolidare si restaurare a cladirii monument istoric ”Cazinoul Bailor”;

2. OS 2 – Schimbarea destinatiei initiale intr-un centru muzeal si cultural de exceptie;

3. OS 3 – Atragerea unui numar de 16.867 vizitatori/an/dupa anul 5 de la punere in functiune, prin actiuni de promovare si prin angrenarea factorilor de interes de la nivel local;

4. OS 4- Dezvoltarea unor parteneriate locale pentru valorificarea in mod unitar a obiectivelor turistice si cresterea atractivitatii zonei;

Proiectul a urmarit realizarea urmatoarelor categorii de lucrari: Obiectul 1 – Cladire Cazinoul Bailor(Lucrari de reparatii si refaceri acoperis, Lucrari de protectie a cladirii, Lucrari de restaurare exterioare, Lucrari de restaurare interioare, Lucrari pentru implementarea functiunii de centru muzeistic), Obiectul 2 – Retele si amenajari exterioare, Obiectul 3 – Iluminat arhitectural – obiect conex.

Proiectul finalizat, este un proiect de importanţă regională pentru  regiunea Nord Est datorita  importanţei monumentului şi unicităţii monumentului la nivel regional. Clădirea Cazinoului este o clădire emblematică pentru judeţul Suceava şi municipiul Vatra Dornei şi o atracţie deosebita pentru vizitatorii regiunii Nord Est.

Perioada de implementare a proiectului este de 73 de luni, intre 05.12.2017 (data inceperii implementarii proiectului) si 31.12.2023 (data finalizarii implementarii proiectului).

            Grupul ţinta principal vizat este alcatuit în cea mai mare măsură, de turiști şi vizitatori și orice alte persoane interesate care vor poposi anual în staţiunea balneoclimaterică Vatra Dornei.

FONDUL BISERICESC ORTODIX ROMĂN AL BUCOVINEI, Municipiul Suceava, str. Ion Voda Viteazul, nr. 2, Judeţul Suceava, tel. 0230 521 295, e-mail: dffb_sv@yahoo.com
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020